Kontakt


Välkommen att kontakta oss om du har frågor
angående hyresrätter, lokaler och service i Umeå.

Postadress:
Team Öhman Fastigheter
Box 4036
904 02 Umeå

Besöksadress:
Team Öhman Fastigheter
Norra Obbolavägen 115
904 22 Umeå

Telefon
090-779229

E-postadress
info@teamohman.se
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Meddelande

TEAM ÖHMAN FASTIGHETER | Box 4063, 904 02 Umeå. 090-77 92 29. Fax 090-29 92 77. E-post info@teamohman.se